Mặt len trước máy GoPro Hero 5, GoPro Hero 6, GoPro Hero 7, GoPro new Hero 2018

Add a review
Mặt len trước máy GoPro Hero 5, GoPro Hero 6, GoPro Hero 7, GoPro new Hero 2018

Descriptions

Mặt len trước cho máy quay GoPro Hero 5, GoPro Hero 6, GoPro Hero 7, GoPro new Hero 2018

- Tháo rời và thay thế dễ dàng mà không cần thêm dụng cụ
- Phù hợp với các dòng máy GoPro Hero 5, GoPro Hero 6, GoPro Hero 7, GoPro new Hero 2018.

Hướng dẫn tháo mặt len GoPro 5/6/7 : 
- https://www.youtube.com/watch?v=ktycRWZ6dOg


Similar Products

3433820582845553579

Add a review

Liên Hệ Với Chúng Tôi