QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ

Hàng hóa khi khách hàng yêu cầu nhập đổi nhập trả phải tuân thủ đúng quy định bảo hành, hoặc chính sách bán hàng của 2Phượt Store.

Trong trường hợp khách hàng chưa hiểu hoặc không đồng ý thì trách nhiệm của nhân viên bán hàng phải có trách nhiệm giải thích và hướng dẫn cho khách hàng nắm bắt thông tin và hiểu đầy đủ các quy định bán hàng và quy định bảo hành của 2Phượt Store.

Điều kiện đổi hàng:

  1. Có hóa đơn bán lẻ ghi rõ sản phẩm đã mua tại 2Phượt Store.
  2. Sản phẩm được đổi phải còn nguyên vẹn như lúc mua hàng, không bể, nứt, hao hụt.
  3. Đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đã mua.
  4. Thời gian đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng.


Trả hàng:
Sản phẩm mua rồi, khách hàng vui lòng không trả hàng nếu không phải lỗi của cửa hàng.

Add a comment

Liên Hệ Với Chúng Tôi